Tuesday, June 22, 2010

Przeźrocza cz. 7


Granica między mną a światem
granica między mną a rzeczą
granica między mną a słowem


Mieczysław Jastrun, "Fuga temporum"

No comments: