Sunday, May 22, 2011

Formuły retoryczne - wobec Stefana Chwina


W drugim z serii spotkań pt. Formuły retoryczne udział wziął Stefan Chwin, który przedstawił tezę: Warta uwagi jest tylko taka literatura, która stawia niebezpieczne pytania (teologiczne i inne). Polemikę z pisarzem podjęli: Kamila Pawluś, Jaś Kapela oraz Karol Samsel.

Czym dla Stefana Chwina jest tęsknota za apokryfem i za mitem?
Czy Chrystus i Judasz są dwiema stronami tego samego Ja?
Jak złamać pakt milczenia w literaturze, jeśli literatura jest milczeniem, a być może - kiedyś okaże się również ciemnością?
Czy jest możliwe napisanie w Polsce powieści przeklętej?

Stefan Chwin na temat niebezpiecznych pytań literatury.

1 comment:

Serapion said...

Kolejny ślad..lekko przezroczysty..niezupełnie prawdziwy.
Uśmiecham się, choć gorzko -nie potrafiłam się powstrzymać by go nie zostawić: lilly.holmes@wp.pl