Monday, April 30, 2012

Jeszcze więcej słów o czułości/AltissimumAbiectum WarszawaWieczór krytyczny z Jerzym Beniaminem Zimnym w gdańskiej Oliwie doprowadził do wielu nieoczekiwanych powrotów. Dzięki Jerzemu powrócili Ryszard Bruno-Milczewski i Andrzej Babiński, a także autor Kuli kryształowej, Mieczysław Stanclik i twórca Hamleta i łabędzia, Roman Brandstaetter. Ja swoją wędrówkę rozpocząłem od Krzysztofa Gąsiorowskiego, skończyłem zaś na Bogusławie Kiercu i Dariuszu Dziurzyńskim, autorze wiersza Conciergerie. Dziękuję Jerzemu za tę formułę spotkań krytycznych, za jej doskonałe rozwinięcie, utrwaloną cykliczność - do gdańskich wieczorów jestem już bardzo przywiązany. Kieruję swoje podziękowania na ręce Gabrysi Szubstarskiej, która od samego początku patronuje naszemu projektowi, Dyrekcji Biblioteki Wojewódzkiej i jej Pracownikom. Jesteśmy wdzięczni za głosy w dyskusji - m. in. za pytania Eli Tylendy i Sławka Płatka. Wszystkim składamy podziękowanie za obecność w gmachu filii i wysłuchanie naszego dwugłosu.

____________________________________________________________W Czterech Pokojach na Wileńskiej razem z Dorotą Ryst rozmawialiśmy o Dormitoriach, AltissimumAbiectum i wierszach najnowszych. Najwięcej - o niezrozumiałości w poezji, dystansie, erudycji, poszukiwaniach, książkach spontanicznych i programowych. Wreszcie o filmach Tarkowskiego, Zwierciadle i Stalkerze. W Turnieju Jednego Wiersza, który miałem przyjemność prowadzić, zwyciężył Hubert Czarnocki wierszem święte światło. Gratuluję i dziękuję wszystkim obecnym: Pawłowi Łęczukowi, Bożenie Kaczorowskiej, Inesie Kruszce, Zbyszkowi, Ani i Isi Milewskim, Arkowi Kwaczkowi, Arkowi Łuszczykowi, Asi Vorbrodt, moim przyjaciołom i studentom. I wielu innym.

No comments: