Wednesday, February 13, 2013

Diablice Memlinga (1)H. Arendtjesteś hanną arendt: ateną z sachsenhausen.
właśnie słuchasz radia i piszesz o gurs.
mały chłopiec, bruce zginął ojcu z oczu,
znalazł go martwego ogrodnik z st. charles.

ach synu, ach sanno: kołys się, wypocnij
w jeziorecku kanta. daj mszycy powierzchni
głębinę odwarstwić jak starą malwę. przynieś
dziś bruce’owi błonę napowietrzną, letników,

samotników, limfatikon halki. nam cena
oceanu, jemu cud posiłku i osąd syreny:
kamienne tablice, diablice memlinga,
łagrątko jezus; satisne, satisne?

 13.02.2013Thursday, February 7, 2013

Birnam WoodA. Sołżenicyn

            


panie mój, wyobraziłem sobie śmierć
w wilgotnej daczy elegii i przeraziłem się.
tylko tyle ma z nas pozostać? banderola
new yorkera, którą owiniemy rękę
aleksandra sołżenicyna? mątwa, którą
przyłożymy do ust walta whitmana?

zasługiwaliśmy na dużo więcej. spójrz,
ilu opowiedziało się za nami: tę sylabę
utrwaliła głagolica, tamtą recytowało
himmelkomando – jeden oktostych
żydowską radością, drugi irańskim
pojednaniem, trzeci sercem gawędy,

włosami naszej mowy, przybojem rytmu.
o panie mój, o prątku utopii, rosyjska
orchideo – wyobraziłem sobie śmierć
w starej wozowni poematu i nie mogłem
uwierzyć: ten koniec przyniosły nam
rzeki początku? ten znak stylusem?


7-8.02.2013