Thursday, May 30, 2013

Dusze jednodniowe w 2. Programie Polskiego RadiaBo też Dusze jednodniowe są próbą odpowiedzi na pytanie zadawane przez najwybitniejsze umysły epoki, dlaczego ludzkość tak łatwo jest podatna na idee jej niesłużące, na fetysze podawane zamiast prawdy, wreszcie na wykorzystywanie laickiego światopoglądu w walce z odmiennym pojmowaniem świata. Jest tu także ocena transformacji języka zmierzającego w kierunku marginalizacji uczuć, piękna, zatracania istoty elegii. Samsel w poprzednich książkach udanie polemizował z Norwidem, Miłoszem, Herbertem, próbował jakby znaleźć klucz do wspólnego domu, w którym mogłaby egzystować różnorodność tych trzech wielkich postaci świata literatury. Najnowszy tom: Dusze jednodniowe jest propozycją, jakiej dotąd w powojennej poezji nie było. Tom ten jest podsumowaniem rozważań poety, jakie miały miejsce w Dormitoriach i w AltissimumAbiectum - tomach wydanych wcześniej i tak przychylnie przyjętych przez krytykę.

J.B. Zimny, Szczęśliwy Dante

*
* *

2 czerwca o godz. 21.30 w programie 2. Polskiego Radia zapraszam na audycję Świat Poetycki: Karol Samsel. Rozmawiam z Witoldem Malesą w związku z wydaniem w Zaułku Wydawniczym Pomyłka tomu Dusze jednodniowe. Fragmenty tomu można znaleźć w serwisie Literatki: Dusze jednodniowe, Literatki. Studium Jerzego Beniamina Zimnego zostało opublikowane na jego stronie domowej: Szczęśliwy Dante