Monday, December 16, 2013

Ołtarz świętego Jakuba

powiedz tylko słowo: słowo-trojkę, hołoblę,
kłusaka i ligotę, a będzie uzdrowiona dusza
moja. powiedz tylko słowo: słowo-interfejs,
tarlatan, elektrim glorię i zaródź, a będzie
uzdrowiona, będzie uzdrowiona. tylko jęk
wyraź: kampinoski jęk w zetlałej landarze,  
a będzie uzdrowiona, uzdrowiona będzie

dusza, moja dusza.

podochocony, wyrażony blendą, objaśniony
tweedem, orczyku w ektoplazmie, rzeknij tylko
słowo, bezwłosy formotyp. słowo higher
mana, Jerzego Lieberta, Kastora i Polluksa,
dalmierza, hallotronu, a będzie uzdrowiony,
uzdrowiony będzie folblut dusza moja,
arab dusza moja, perszeron dusza moja.


16 XII 2013

No comments: