Sunday, June 7, 2015

Rozdrobnienie albumu
Ach, mów proszę,
gdy dłoń zmartwiona
pyta o swoje złamanie
(być może przed długą
bessą wielkich deformacji).

A tak pyta dłoń Dłoni-
-Otwartego Pierwiastka,
gdy widzi, że Ta jest odcięta
i wolna od samej siebie.

Postrzega wówczas
zagubiony talent
odszukany po latach
w dalekim członku
Rodziny.

Czy w mistycznej głębi
wszelkich amputacji
jest także przepaść
złamania?

Czy to, Panie, rozmowa,
czy wyłącznie pogwarek,

pogwarek z samym sobą,
pogwarek pisany nocą,

palenie tysięcy opon,
nim nadejdzie świt?

8.06.2015

No comments: