Sunday, July 12, 2015

Ellenai: strojenie gitary


Na początku było słowo.
Tak. Odmieniło nas wszystkich,
ale odmienia i lojalka.

Jak więc mam dowieść, Ellenai,
że to słowo lojalką nie było?
Że logos to nie lojalność?
Że lojalność nie zmieni
człowieka, tak jak zmie-

niłby logos. Ja przecież
tego nie wiem. Pytacie,
jak mogę żyć bez tej wiedzy.
Ja pytam, jak wy żyjecie –
– na ziemi z tą niewiedzą,

drążąc w pustym zastawie
i rojąc o spadkobierstwie.
Ściany komórki tucznej
chcące przenośni szpiku.

Czechowice.
Dziedzice.

12.07.2015

No comments: