Saturday, January 2, 2016

Uległość


zgodności tkankowej
między mną a tobą

Jarosław Konopnicki, ściągam konopny sznur z sieci.
Strzelec w świecie ciała i Świtezianka energii, świt
pornografii dziecięcej. Leć, biedroneczko, do nie-
ba przez czyściec Scotland Yardu. Jarosław Ko-
nopnicki do ciebie, reduto Ordona. Do ciebie
wiersz jako uległość, uległość Ordonówny.
Który stwarzasz jagody, łączysz pasier-
ba z ojczymem. Kiedy ranne wstają
zorze. Nim pierwsze dojrzeje zdję-
cie. Wielkie nieba, znów po koń-
cu początek. Wielkie muszle,
ponownie po życiu śmierć.

2.01.2016

No comments: