Saturday, March 12, 2016

Co sprawia wiersz?1

Czym jest poezja, która nie ocala dzieci?
Kim jestem i czy w istocie jestem poetą,
jeśli cofnąć nie mogę tak realnej, tak na-

2

macalnej rzeczy jak nóż, nóż wbity w rę-
kę, wepchnięty z całej swojej mechanicz-
nej siły w jego, dziecka głowę? Pomyśl,

3

proszę, a poczytasz mi to za dowód głęb-
szego rozeznania. Nie pytam, jak wiersz
powstrzymać miałby zło tak abstrakcyj-

4

ne, procesualne jak śmierć łóżeczkowa.
Pytam, jak może zatrzymać nóż, a jeśli
nie może, może mógłby powstrzymać

5

złodzieja chcącego ograbiać dziecięce
zwłoki, świątynie diamentów, przecho-
walnie kobaltu. Czym jest poezja, któ-

6

ra nie ocala dziecięcych szczątek? Ni
dzieci, ni szczątek? Ni starców, ni ich
resztek, ni ludzi średniego wieku, ni

7

zwierząt wreszcie, nie roślin ni przed-
miotów? Czym jest mój wiersz o pati-
sonach, jeżeli nie sprawi, by zadrżała

8

ręka złodzieja grobów? Albo i czym
wiersz Łodzie, mój wiersz o miłości,
jeżeli nie sprawi, by drgała lisia kita?

9

Co sprawia wiersz? Zignoruj dźwięk
„co”, zignoruj dźwięk „wiersz”. Co
sprawia wiersz? I dlaczego o to nie

10

spytałem Marcina, Julii i Pawła, gdy
w „Bazyliszku” pod piwnym kłębusz-
kiem inscenizowałem skamandrycki

11

komin? Co sprawia wiersz, Adamie
Wiedemannie, Ewo Sonnenberg?
Czym będzie poezja, która wynie-

12

sie z płonącego domu – w wieku
Waszych synów i w wieku Wa-
szych córek – niewinnych, nie-

13

winne? A nade wszystko: czy
w Waszych oczach, na Wa-
szych skórach – będzie je-

*

dynie magią?

12.03.2016

No comments: