Tuesday, July 19, 2016

FraszkeologiaPrzebacz mi, Panie, moje dzieciństwo. Przebacz
mi fantazję o śmierci Chrystusa, z której porodzi-
łem moją literaturę. Przebacz mi fantazję o śmier-
ci chłopców w moim wieku, z której porodziłem
moją plastykę, mój szkic ołówkiem i studia węg-

lem. Ja wiem: tylko parafilia, prawdziwa parafilia
zmienia jamb w pneumatoidę. Ja zawsze pamiętam:
nie ja przyniosłem Polakom wers pneumatyczny, to
Polacy przynieśli mnie wersowi pneumatycznemu,
to polscy wersolodzy: Maria Dłuska, Maria Renata

Mayenowa, Adam Kulawik przynieśli mnie polskim
pneumatologom: Michałowi Bajorowi, Jerzemu Stu-
hrowi, Grażynie Szapołowskiej, a ci mnie obrzezali, ci
obrzezali mnie, pozbawili srebrnego ogniwa, pierwszego
własnego tekst-krążka. Fraszka frazeologia, fraza frasz-

keologia – szepnął Bruno porażony. Szepnąłem i ja, a-
żebyś mi przebaczył. Tylko karle kina wykształcą Arle-
kina. Wykształciły i mnie. Poker jest mi jak pokarm, a
przeker jest mi jak przekarm. Obrastająca lnem płyta
z wierszami Julii Hartwig gnie się pod moim uciskiem.

Ciepłe, głoskowe sezony. Bicie
kasków o ziemię. Żwirowanie
epoki po zabagrowaniu ery.

19.07.2016

No comments: