Thursday, July 28, 2016

Wierzchowce


Avodah Zarah

Dzieło niedokończone. Tym różni się od urwanego,
że ma mnie, nie ma ciebie. Dokładnie odwrotnie to
urwane: posiadło ciebie, mi jest obojętne. Słota jest
mi droższa, ta widziana za oknem, ta płynąca z bez-

kresu

aniżeli tamto. Twarz niedokończona. Tym różni się
od urwanej, że ma mnie, nie ma ciebie. Dokładnie
odwrotnie skalp: tobą z łatwością owładnie, a dla
mnie będzie chałturą, chałturą całego stworzenia.

Słota

jest mi droższa, kolumna porannej mgły, którą zas-
skoczył potop albo bezmyślnie oszczekał burek pier-
wszego brzasku, niewierny Tomasz poranków. Sło-

                                         *

ta jest mi droższa niż wrzawa w jeszybocie, odcho-
dy połogowe osłabionego, zbyt często testowanego
pisma, niegdyś Bisma: Starego i Nowego Stałego

Testa-
mentu,  

bo powiedz mi szczerze. Czy dotknąłbyś Syksty-
ny dłonią Jamesa Whistlera, mając ją przy sobie
jako dłoń kochanka, wroga lub przyjaciela, lecz

wiedząc, że przyjdzie anioł?

28.07.2016

No comments: