Friday, March 9, 2018

Autodafe 2 (3)
Stefan Gołębiowski powiada: „ta winda z mroku
się wychyla”, lecz wcale nie wie, o czym mówi.

11

Poranek w Krzemowej Dolinie. Ciało Josepha Conrada
podpięte pod program komputerowy do wskrzeszania lu-
dzi. Niezdecydowany, zupełnie pogubiony, bawię się je-
go penisem, jakbym znowu miał czternaście lat i stawał
na wrotach pewnego szalonego, cielesnego gimnazjum.
Myślałem, że jestem Kartezjuszem świata poezji. Nic z
tego. Ale jestem Kromaniończykiem pośród wielu wąs-
konosych małp – a oznacza to więcej niż kartezjanizm.
Bo gdy pod białą koszulą Polaka wyrasta czarny stanik
Rosjanina, widzę prawie wszystko. Bo gdy pod jeansa-

12

mi Anglika widzę pełne niepokoju, zmartwione i niedo-
pasowane pończochy Irlandczyka, chwytam rzecz w lot.
Dlatego zleciłem – gdziekolwiek bądź: na brazylijskim
slumsie, w koreańskim obozie – zabicie człowieka, aże-
by jak najszybciej przeszczepić sobie serce. Bo (tak jak
Wy) nie mam dawcy. Bo nie mam serca Zbigniewa Her-
berta pod ręką. Bo sam jestem nowym Zbigniewem Her-
bertem. Jaskółka, która jest chora, na przykład zraniona
albo pojebana – co jest naturalne: zawraca czym prędzej
ze swych pokrętnych dróg. Powiecie mi, czemu nie stało

13

się tak ze mną? Bóg miał inne plany? Chciał z nudów zo-
baczyć, jak w Polsce pierścionek z mentosem w koronie
toczy się przez Warszawę, przecina wzdłuż i wszerz rów-
ninę mazowiecką? Bardzo śmieszne. Niemal tak, jak i to
że wyznałem miłość aktorstwu, a kiedy ono odrzuciło te
względy, wyczekawszy cierpliwie, aż się odwróci, zgwał-
ciłem literaturę. Zgwałciłem na śmierć. Byście wiedzieli:
spolonizowany do białej kości – zrusyfikowany do białej
czekolady na śniegu – mógłbym krzyczeć bez końca: ży-
li prawem Zuckerberga – Facebook o nich głucho milczy.

14

Być może to sprawia, że stoję w tym momencie nad roze-
branym do naga ciałem Conrada na chwilę po moim włas-
nym skoku z „Patny”. Być może to sprawia, że w pustym
obozie rekolekcyjno-wychowawczym dla młodzieży two-
rzącej przestaję widzieć różnice między nastolatkami krę-
cącymi się po własnych pokoikach w okularach wirtualnej
rzeczywistości na nosach z włączoną grą taką, jak Dante’s
Inferno a Konradem z wyciągniętymi do gry rękami z trze-
ciej części Dziadów. Cóż, to jedynie mój problem, tak jak
ja – jestem problemem dla nich. Bo i jak: mogłaby istnieć

*

mroźna, lecz bezśnieżna
książka o tytule „Zima”

15

z większością zamazanych całkowicie, bo przepoconych
stronic? Kostka lodu zwana mazurkiem Dąbrowskiego –
nie może przecież ot tak przepaść, nawet w jeziorze zwa-
nym jeziorem God Save The Queen. Cóż, może i trudno
w to uwierzyć, ale jednak wyrósł na gruncie obojętności
borowik zauroczenia. Tylko dlatego śmiem określić Con-
rada swą osobistą Monroe (bo Norwid z Brigitte Bardot).
Rutger Hauer oraz jego adoptowany przed wiekami syn,
Cliff Hanger wydobywają wspólną chusteczkę. Ciemna
Cinema. Krystalit od Lema. W starym kinie po kryjomu

                *

ocieramy łzy.

9.03.2018

Saturday, February 10, 2018

Autodafe 2 (2)


6

Żytom kwitnącym się pokłoń, Żydom kwitnącym się prze-
kłoń. Huf sokoli wystrzeliwujący pod niebo tysiące: tysią-
ce tysięcy mil za rozdwojonym knotem świetlówki – przy-
szłości, sylabizuje i gulgocze na nierozgrzanym powietrzu:
„Dzień, w którym Jaruzelski zgasił lampę nad Polską prze-
jdzie dziś płynnie w noc, w którą Samsel rozpali ją ponow-
nie!”. Istnej uciesze nie ma końca. Cóż więc, zacznijmy tu
od samego początku. Roger Casement, gejowski martyr Ir-
landii podskakuje na poluzowanej głowicy rozświetlonego
promieniami gamma, beletrystycznego ćwierć-buzdygana.

7

Helen Keller, pracująca na rzecz upośledzonych w nieosu-
szonym ogrodzie, podpatruje wszystkie odcinki Pitbulla
przez szczapowate palce: i nazywa Patryka Vegę – Janem
XXIII wszystkich sztuk wyzwolonych (a ja jestem wierny
swojemu własnemu określeniu, że to Gogol, Gogogol pol-
skich stanów wyczerpania, a to poemat Autodafe dokład-
niej jego druga część snująca pół opowieść, a pół baśń nie-
retoryczną o mrocznej ekstazie światem). W czasie okupa-
cyjnej nocy ponadokupacyjna Jutrzenka – w której komin-
ku, nie w palenisku  – Georgia O’Keefe podpala poddwor-

8

ski glejt na nieszlachecką przemoc. Polska przekuta w suk-
ces. Suksa przekuta w polkses podczas dwóch, no – może
trzech błyskawicznych konwentykli, których nie zwieńczy-
ły, nie spromieniły protokoły zniszczenia. Opuchnięte pre-
sokratejskie łożysko dla urojonego, platońskiego – płodu,
nieodnowiona rezydencja przedwcześnie powleczona lon-
tem klątw. Wszystko pęka pięknem. Chłopiec, który zagi-
nął w Łomży, wydostaje się na powierzchnię Villi Merce-
des w Meksyku jako wypoczęty, wyregenerowany – cień
świnki w fartuszku boginki. Szczyl w Szczylinie – strzał

9

w dolinie, zapłodniony w złej godzinie. Niechże mnie! –
upadłem jak worek ziemniaków na surową wieprzowinę
kodeksów prawnych, nagi, bez finezyjnej, napowiewnej
perfumy imperatywu kategorycznego, pozbawiony cho-
ciaż i wiórka mydełka relatywistów. Bić belką w twarz
wiersza aż wypłynie peelka, niewolnica estrady. Poroz-
mawiać z nią o niewysłowionym, ponieważ już hydrau-
licznym cierpieniu – zepsuty układ nagrody wprost po-
pod rozbrykany układ kary. Pomyśl, że jesteś w Taizé:
Żytom kwitnącym się pokłoń, Żydom chłodzącym się

10

zakłoń. Pomyśl, że jest w Taizé z Tobą Autodafe – na-
wet na tym sakramenckim pustkowiu? Tak, nawet na
tym sakramenckim pustkowiu. Mroczna predylekcja
z ziemistoszarej predyspozycji. Kość słoniowa na lek-
cjach w dzień testu z przepiórczych pozycji. „Co robi-
łem przez te wszystkie lata”: bardzo cierpiałem, błys-
skotliwy jak grzmot letniej burzy. Kolej Europa – Az-
ja, wyobraź sobie, trudności z adaptacją. Pierwsze Au-
todafe było moim własnym W stronę Swanna. I teraz
przewędrowałem do cieni kwitnących dziewcząt. Po-

                *

zwól, trzciny odchodzą do brzegu.
Jezioro powoli zasypia – bakalau-
reat z natury na podgrzewanych

                *
            *   *

mieczach.

10.02.2018

Thursday, February 8, 2018

Autodafe 2 (1)Polscy rzeźbiarze
przełomu wieków

1

Serce Aliny Szapocznikow w mózgu Romana Cieślewicza.
Serce Romana Cieślewicza w mózgu Louise Borgeouis: na
to wszystko piersi wieczności, śliwki w czekoladzie ponad
wszelką miarę przedłużającej się ciąży. Rzekłbyś, być mo-
że: jagoda dojrzewa. Pieśnią kołysze się kur ciemny, babi-
borek bogorób zadziera pod wyprost jeden wspólny krzyż,
na którym na samwraz krzyżują poetę i projektanta poke-
monów. Grzechy dzieciństwa Bolesława Chrobrego: Zbig-
niew Rembrandt rodzi swoje pierwsze dziecko na obumar-
łej twarzy zagniecionego na śmierć bieżnika lądu – Umrę,

2

cóże więcej mam tutaj dodawać? Gigantycznej, biegnącej
ostatkiem sił, przedwiecznej suce poezji puści w końcu o-
czko na ostatniej rajstopie. Z rozpłatanego wołu Rember-
ta wyskoczy Frank Herbert w skrwawionym półfartuszy-
sku i poparzonymi rękami wypisze z siebie pierwszy pół-
zwrot dramatu poetyckiego „Pan Cogito myśli o Diunie”.
A francuski Herakles? Cóże – masochizm podnosi język
z nicości. Więc jak sobie pościelisz, tak się rozfantazju-
jesz. Comme si, comme ça – trzy razy „A”: Archimedes
francuski z frankofońską dźwignią, magdalenką – Piłką

3

meczową literatur Północy i Południa nacierających w
siebie po pochyłej skorupie po ślimaku prastarej liryki.
Oto, jak upada Akwitania spalona ogniem wcielonego
Lucyfera. Bolesław Próżnia zwany Skołomachem ma-
sturbuje się na przysiółce rozepchniętego drabiniastego
wozu wywożącego Żydów na Madagaskar. Nie, bo nie
przestanę klikać, nie przestanę klaskać, Samsel – jak z
czasów Ludwika, Żydzi na Madagaskar. Lecz teraz, te-
raz uże – sza: powiędły aryjskie czeremchy, z taborów
sprężone paprochy, zając przybity do wnęki jak anioł:

4

secesji. Spod konchy. Serce Faustyna Juliusza Cenglera
w mózgu Deadpoola. Serce Deadpoola w mózgu Karo-
la Gąsienicy Szostaka. Przenikliwy ziąb, który na Pęk-
sowym Brzyzku zapowiada pół deszcz, a pół napór zie-
mi obładowanej grafiką przeszłości. Odpór – gdy spoj-
rzysz przez otwór. Odpływ – gdy strzelisz pod zapływ.
Skalp, który – mimo wszystko – ożywa z pomocą zim-
nego pocałunku, mógłbyś z łatwością przełożyć na kil-
ka obcych języków. Załóżmy, że jest to rosyjski, hindi
oraz hiszpański. W Jekaterynburgu, gdzieś za Uttar Pra-

5

desh, w dorzeczach Gwadalkiwiru ktoś spopod gleb bie-
licowych wytrząsa Twoje [!] imię ze spalonego podołka.
Ktoś mówi: wierszyku, wstań. Wytworny – chociaż za-
dziorny zamienia rubel w krzyżówkę papierów wartoś-
ciowych. Sam przeciw wszystkim – niosę: zabitego do-
ga z odciętym po gardło językiem, jak gdybym toczył
gwiaździstą kulę. Orwell, pies i gwiazda. Forwell zwie-
rzęcy okryty gnojem pozornych narodzin jak Dzieciąt-
ko w kołysce. Zejdźmy do rzeki śmiechu, zatopmy za
chłodną pomroką gęsią skórkę zmartwienia. I – stróż

                *

niech strącony z konia przez niezgrabny buldożer roz-
prowadzi w nas czerń. Albowiem rasizm – uosobienie

                   *
  *    *

żaru.

8.02.2018