Thursday, October 20, 2016

Autodafe (1)
1

Mam aksamitne rękawiczki, wyobraź sobie, proszę.
Mam perłowe nausznice. Zdaję sobie sprawę z wie-
loznaczności siebie. Całe lata, dziesiątki lat chowa-
ny w piwnicach Herbertów nabrałem w siebie doś-
wiadczenia, doświadczenia ich ciemności. Charles
Hermert? Może i Karol Hermert, jeżeli się uprzesz.
Na brudnej i owłosionej ścianie dzieciństwa krzyż,
lecz i Herbert miał w sobie Hermerta głębin. Nosił
rękawiczki takie jak moje i preparował nausznice
takie jak moje, i tak jak i ja dziś na dalekich Dzie-

2

wicczyznach przeżył zachód niejednego wieczoru
wiary literackiej. Ale do mnie, o mnie. Rzekłbym,
Hamlet. Hamlet Samsel. Samsel to taki wąż Ham-
leta, Samsel to taki syk Hamleta, którego ludzkie
spółgłoski zastąpił dwukrotnie sybilant. Gram na
świat i gram na siebie. Między wiekiem dwudzie-
stym a dwudziestym pierwszym ja. Zdaję sprawę
z kombajnowości siebie, nazywając to wieloznacz-
nością świata. Zdaję sprawę z artezyjskości ziemi,
po której stąpam i starannie ukrywam pod nią fakt,

3


że jestem Zwrotnikiem Tartuffe’a, nie zaś Zwrotni-
kiem Bluetootha, za którego uchodzę w literackim
świateczku. Z Bluetootha złożyłem ofiarę kilku już
Tartuffe’om. Istny Ablaham, Ablueham – myślę o
sobie wieczorami, złamawszy posiniaczone palce
na krwawym stołku podołka – kamieniec mojego
ciała, dezabil mojego serca. Ale, ale nie byłoby to
w najmniejszym stopniu warte Twojej uwagi, gdy-
by nie działało w obydwie strony. Mam jasne wło-
sy i wiem, jak zmieniają swój kolor, gdy poplamić

4

je krwią. Pisałem dzienniki wylotów. Kto mnie wy-
uczał do tego? Kto wmawiał, że Sprawę trzeba zda-
wać, że Sprawa jest Spartą, że kogoś interesuje nasz
raport, że nawet Tartuffe, któremu służę, ma raport,
który chce zdać. Wyobraź sobie proszę, że nie mam
aksamitnych rękawiczek, nausznic perłowych, nawet
koszul ni z Perłobudowy, ni z Petrobudowy nie mam.
Mam koszulę „Wólczanki”, a to czterdziestka dwójka,
w pokoju czterdzieści jeden zapisuję ten werset, odpi-
nając skórę, skórę Konrada od płaszcza, zsuwając skó-

5

rę ze spodni powolnym, mozolnym ruchem, któremu
nie daję zwariować. Nie, nie jestem klerykiem z Wa-
dowic, nie jestem Waszą nadzieją. Rozmawiam z Jo-
anną Mueller o tkance ciągniętej z rąk, o worku naro-
dowej, o worku literackiej, o worku pielgrzymskiej
tkanki, która rozsadziła Mickiewiczowskie oko. A
worek-rewolwerek, worek tkanki Cybulskiej? – pyta
Asia w deszczu z tomikiem Chlebnikowa podsadzo-
nym do okna, aby dziwił się światu. A znów sakiew-
ki barwne? – podchwytuję ja. Uchodzenie, niknięcie.

*

Marilyn Monroe i nieznające
Zachodu pragnienie Ciebie. 

20.10.2016

Thursday, July 28, 2016

Wierzchowce


Avodah Zarah

Dzieło niedokończone. Tym różni się od urwanego,
że ma mnie, nie ma ciebie. Dokładnie odwrotnie to
urwane: posiadło ciebie, mi jest obojętne. Słota jest
mi droższa, ta widziana za oknem, ta płynąca z bez-

kresu

aniżeli tamto. Twarz niedokończona. Tym różni się
od urwanej, że ma mnie, nie ma ciebie. Dokładnie
odwrotnie skalp: tobą z łatwością owładnie, a dla
mnie będzie chałturą, chałturą całego stworzenia.

Słota

jest mi droższa, kolumna porannej mgły, którą zas-
skoczył potop albo bezmyślnie oszczekał burek pier-
wszego brzasku, niewierny Tomasz poranków. Sło-

                                         *

ta jest mi droższa niż wrzawa w jeszybocie, odcho-
dy połogowe osłabionego, zbyt często testowanego
pisma, niegdyś Bisma: Starego i Nowego Stałego

Testa-
mentu,  

bo powiedz mi szczerze. Czy dotknąłbyś Syksty-
ny dłonią Jamesa Whistlera, mając ją przy sobie
jako dłoń kochanka, wroga lub przyjaciela, lecz

wiedząc, że przyjdzie anioł?

28.07.2016

Wednesday, July 27, 2016

Kordian i łabędź


 
By zmienić kształt tego utworu, musisz, najdroższy,
zainterweniować. Ja wiem, ja rozumiem, jak bardzo
cię obciążam. Upadł na ciebie Komeda twardszy niż
kometa. A więc co najmniej dwardy. Edward przy ta-
kim Komedzie upada, zarasta Etwardem. Tak, wiem,

tak, nie ma. Nie ma przy nim szans. Jaką poezją prze-
niknąć tę nadzwyczajną twardość? Jedynaczka strofa
– czy zmieni się we wszystkaczkę, gdy obuduje Kome-
dą kominki swego liryzmu? Tak, zgadzam się z tobą,
podaję ci pióro w rozterce, wypisz, wymaluj swój żal

poezją ojca Klimuszki. Jeszcze jeden zmęczony, łka-
jacy australopitek na dziedzińcu zakonnym, skarżący
wiersz w samo słońce rozłzawionymi ustami. Skoło-
wany werbista tłukący od ściany do ściany piwnicy
pod Kiszczakami. Kiszczak zaś – Androkomedon,

Fedon pod samo dno. Antyczny homo artretus pod
ciężarem czarnaczki, białaczki PRL-u. Minister
traw wewnętrznych pod sportowym źdźbłem
krzyża. Polisyndeton, swastykon, rękojeść,
co nas poniża. By zmienić koniec tej stro-
fy, musisz zmienić jej niezłą peerelow-

ską puentę.

Islamski wymóg tej książki. Zło wszelkie dob-
rem zwyciężaj. Zło wywieź na białe niedźwie-
dzie. Niech łyżwami prawości śmierć po nim

zwinnie przejedzie.

                                                       27.07.2016